Het Paradijs

Bart Moeyaert | Leonard Wolf Erlbruch
NUR: 280 12-15, 15+ jaar, voor volwassenen

In het begin waren we nooit alleen. We stonden met onze blote voeten midden in de overvloed, en als we gingen liggen, dan was het alsof we in het leven verdronken. Dan zochten de vrouw en ik elkaars hand en trokken we elkaar als het ware op het droge.
‘Gaat het?’ zei zij dan tegen mij, of ik tegen haar.
En dan ging het weer.

In 2004 verrasten Bart Moeyaert, Wolf Erlbruch en het Nederlands Blazers Ensemble met het veelbekroonde, in acht talen verschenen De Schepping. Waar dat verhaal (en de cd) eindigden begint Het Paradijs, het poëtische resultaat van een nieuwe samenwerking. Bij dit boek is de cd van de muziektheaterproductie gevoegd. Het NBE speelt een eigen bewerking van Joseph Hadyns De Jaargetijden en Bart Moeyaert leest zijn versie van Adam en Eva in de tuin van Eden. Kijk voor een indruk op http://www.youtube.com/watch?v=nkTBbY6utVc

In de pers
'Een Vlaamse topauteur en een Duitse topillustrator slaan de handen ineen. [...] Een prachtig prentenboek' - De Standaard'Moeyaert is ook in Het paradijs een meester in de kunst van het weglaten. Toch is Moeyaert uitbundiger en lyrischer dan gebruikelijk [...] Wie Moeyaert dit soort zinnen op de bijgevoegde cd hoort voorlezen, kan alleen maar in vervoering raken.' - NRC Handelsblad'Het paradijs is een boek dat zelfs na meerdere lezingen zijn geheimen niet helemaal prijsgeeft, en net daardoor blijft nazinderen. Door de muzikale, haast bezwerende taal- en klankrijkdom heeft het iets van een sfeervol gedicht, een evocatie van een toestand ergens tussen droom en werkelijkheid, herinnering en verlangen, schaduw en licht in. Daar heb je natuurlijk het metier van een Bart Moeyaert voor nodig.' - De Morgen'een literair sterk en rijkgelaagd prentenboek' - Het belang van Limburg'een van de mooiste boeken van afgelopen jaar [...] Moeyaerts grenzeloze interpretatie van het oorspronkelijk bondige bijbelse verhaal over Adam en Eva en de zondeval, wordt niet alleen aangevuld en verrijkt door de verstilde sobere portretten van Wolf Erlbruch, maar vooral door de bijgevoegde cd. Daarop worden de door Moeyaert helder voorgelezen hoofdstukken en de onuitgesproken tijd die daartussen ligt op oorstrelende wijze overbrugd met losjes samengevoegde muziekstukken uit Joseph Haydns oratorium Die Jahreszeiten (1789). De muziek, waarin het pastorale leven in de opeenvolgende seizoenen bezongen wordt, is van een intense schoonheid en roept samen met de tekst een groot verlangen op naar iets dat niet meer is: het samenleven met de natuur in al haar schoonheid en wreedheid tegelijk, het oneindige geluk, de volmaakte liefde. ' - De Groene Amsterdammer