Mijn naam is Nina

David Almond
Vertaler: Annelies Jorna NUR: 284 10-12 jaar

Nina is een intelligent, leergierig en eigenwijs meisje van negen. Het liefst zit ze in de boom naast haar huis, waar ze de volgels bestudeert, de nieuwe buren bespioneert, en voluit filosofeert. Al haar gedachtekronkels, poëtische ontboezemingen, nieuw verzonnen woorden en verhalen noteert ze in haar dagboek, dat als volgt begint:

Mijn naam is Nina
en ik hou van de nacht

Hoe zal ik verdergaan? Ik kan niet domweg schrijven dat er dit is gebeurd en toen dat en daarna dit en toen weer dat, en dat zo eindeloos doorzeuren. Mijn dagboek moet groeien zoals gedachten groeien, zoals een boom of een beest groeit, zoals het leven zelf groeit. Een boek hoeft toch geen verhaal van a tot z in een rechte lijn te vertellen?