Over Querido Kinderboeken

Em. Querido’s Kinderboeken Uitgeverij B.V.
Uitgeverij Querido werd in 1915 door Emanuel Querido opgericht. In 1971 ging Querido naast boeken voor volwassenen ook kinderboeken uitgeven. Een eerste aanzet tot het uitgeven van kinderboeken gaf de oprichter van de uitgeverij Emanuel Querido (1871-1943) al direct in 1915 met Querido’s Daalder Bibliotheek – maar deze serie bestond maar korte tijd. In de periode na de oorlog verscheen sporadisch een kinderboek, zoals Het nieuwe boek voor de jeugd en Omnibus voor de jeugd en de door Annie M.G. Schmidt samengestelde bloemlezing De ark van mensen, dieren en dingen (1955).

Start van het kinderboekenfonds
Pas door de belangstelling en de inzet van de latere uitgeefster Tine van Buul wordt serieus werk gemaakt van een kinderboekenfonds. De uitgave in 1971 van Annie M.G. SchmidtsPluk van de Petteflet markeert de start van het Querido kinderboekenfonds.

4618_PlukvandePetteflet135.jpg
In 1995 verscheen met Blote handen van Bart Moeyaert het eerste Vlaamse kinderboek in het fonds. Er zouden nog veel grote namen volgen.

Auteurs
Veel succesvolle auteurs hebben in de loop van de tijd aansluiting gezocht en gevonden bij uitgeverij Querido. Na Annie M.G. Schmidt volgden Miep Diekmann, Guus Kuijer, later gevolgd door Imme Dros, Veronica Hazelhoff, Wim Hofman, Rindert Kromhout, Joke van Leeuwen, Bart Moeyaert, Els Pelgrom, Anne Provoost, Anton Quintana, Toon Tellegen, en recenter: Hans Hagen, Edward van de Vendel en Francine Oomen.

Illustratoren
Ook talrijke illustratoren hebben het succes van de kinderboeken bepaald. Onder andere Gerda Dendooven, Harrie Geelen, Annemie en Margriet Heymans, Philip Hopman, Jan Jutte, Mance Post, Thé Tjong Khing, Sieb Posthuma, Fiep Westendorp, Sylvia Weve, en nog vele anderen. Al die auteurs en illustratoren zijn veelvuldig in de prijzen gevallen.

Hoe wordt een boek gemaakt?
Querido Kinder- en Jeugdboeken geeft per jaar 50-60 boeken uit, zowel nieuwe boeken als herdrukken. Maar hoe werkt dat eigenlijk, een boek maken? Voordat een boek in de winkel bekeken en verkocht kan worden, gaat er heel wat aan vooraf. Bij de uitgeverij wordt er op zijn minst zes maanden aan gewerkt. De tijd die de auteur eraan heeft besteed om het manuscript te schrijven is dan nog niet eens meegerekend…

Manuscripten
Een boek dat nog niet is uitgegeven, heet een manuscript. Via de post en de mail komen er zo’n tien per week binnen. En ook auteurs waarvan al eerder iets bij Querido is verschenen, leveren nieuw werk in. Een derde manier is door het aanvragen van boeken uit andere landen. Van al het nieuw binnengekomen werk wordt door een van de redactieleden eerst een grove selectie gemaakt. De geselecteerde manuscripten worden vervolgens door alle redactieleden gelezen en besproken. Veel van wat men bespreekt, valt dan alsnog af, omdat er toch een strenge keuze moet worden gemaakt.

Illustraties
Sommige auteurs illustreren hun tekst zelf, anderen hebben zelf een illustrator gevraagd en zo af en toe benadert de uitgeverij iemand. Net zoals auteurs hun werk opsturen, doen illustratoren dat ook. Veelbelovend werk wordt door de redactie apart gelegd en wanneer er een nieuw boek geïllustreerd moet worden of een omslagtekening moet worden gemaakt, wordt de illustrator benaderd.

Aanwijzingen
Als besloten wordt om het manuscript uit te geven, neemt de redacteur contact op met de auteur. Een periode van intensief contact volgt. Er wordt veel gesproken over het manuscript en de redacteur geeft aanwijzingen over hoe hij of zij denkt dat de tekst nóg beter kan worden. Soms is de tekst al goed genoeg en hoeft er nog maar weinig veranderd te worden. Als het om een anderstalig boek gaat, verloopt het contact via de buitenlandse uitgeverij. Dan moeten eerst de rechten worden gekocht, en daarna een vertaler gezocht.

Productie
Als de tekst helemaal af is – dat heet geredigeerd en persklaar gemaakt – kan de productie beginnen. De grootte en dikte van het boek moeten worden bepaald, evenals de papiersoort, het soort uitgave (gebonden of paperback) en de oplage. Dan moet de tekst worden ‘gezet’ (vormgegeven zodat het mooi op de bladzijde staat) en moeten de eventuele illustraties worden gescand en geplaatst. Er volgt een eerste proef, die door de bureauredacteur wordt gecorrigeerd. Wanneer hij of zij nog op grote correcties stuit, wordt overlegd met de auteur. Als laatste maakt de vormgever een ontwerp voor het omslag en schrijft de redacteur een tekst voor op de achterkant. Dan kan het boek gedrukt worden!

Het boek is af
Eenmaal gedrukt gaan de meeste exemplaren naar het Centraal Boekhuis in Culemborg, een enorm magazijn waar bijna alle uitgeverijen in Nederland hun boeken laten opslaan. Daar vandaan worden de boeken naar de boekwinkels gebracht. Een aantal boeken gaat naar de uitgeverij en de auteur. Ook journalisten krijgen een boek (recensie-exemplaar) zodat zij er wat over kunnen schrijven.

Daarna hoeft het boek alleen nog maar te worden gelezen…